http://kcp-nsk.ru/date/
http://BAOBOBAO.COM/date/
 

Máy bơm tăng áp Hanil

 • Máy bơm hút giếng Hanil 456W

  Máy bơm hút giếng Hanil 456W

  Máy bơm hút giếng Hanil 456W Máy bơm hút giếng Hanil 456W Nguồn điện của Máy bơm hút giếng Hanil 456W    50Hz1Ø220V Công suất     500w Hút sâu Máy bơm hút giếng Hanil 456W   24m Tổng cột áp     33     m Lưu lượng nước tối đa     1800l/h Máy bơm […]

   
 • Máy bơm nước Hanil PH 405W

  Máy bơm nước Hanil PH 405W

  Máy bơm tăng áp Hanil Tháng Mười 24, 2012 2:03 chiều no comments

  Máy bơm nước Hanil PH 405W Máy bơm nước Hanil PH 405W Nguồn điện của Máy bơm nước Hanil PH 405W:  50Hz     1Ø220V Công suất     500w Hút sâu      9     m Tổng cột áp     42     m Lưu lượng nước tối đa     3300    l/h […]

   
 • Máy bơm nước Hanil PH 255W

  Máy bơm nước Hanil PH 255W

  Máy bơm tăng áp Hanil Tháng Mười 24, 2012 2:02 chiều no comments

  Máy bơm nước Hanil PH 255W Máy bơm nước Hanil PH 255W Nguồn điện của Máy bơm nước Hanil PH 255W là     50Hz     1Ø220V Công suất     250w Hút sâu      9m Tổng cột áp     30m Lưu lượng nước tối đa     2100     l/h Đường kính […]

   
 • Máy bơm nước Hanil PDW 132

  Máy bơm nước Hanil PDW 132

  Máy bơm tăng áp Hanil Tháng Mười 23, 2012 12:00 chiều no comments

  Máy bơm nước Hanil PDW 132 Máy bơm nước Hanil PDW 132 Nguồn điện  của Máy bơm nước Hanil PDW 132 là    50Hz  1Ø220V Công suất  :     125w Hút sâu   :     9m Tổng cột áp :    30m Lưu lượng nước tối đa:    1.980    […]