http://kcp-nsk.ru/date/
http://BAOBOBAO.COM/date/
 

Máy bơm nước Jetline

 • Máy bơm nước Jetline Jet 126S

  Máy bơm nước Jetline Jet 126S

  Máy bơm nước Jetline Tháng Ba 13, 2013 3:02 chiều no comments

  Máy bơm nước Jetline Jet 126S Thông số kỹ thuật của Máy bơm nước Jetline Jet 126S Nguồn điện Máy bơm nước Jetline Jet 126S 220V/50Hz Công suất 125W Hút sâu Tối đa 9m Tổng cột áp Tối đa 30m Lưu lượng Tối đa 33l/phút Đường kính ống hút, xả 25 […]

   
 • Máy bơm tăng áp Jetline Jet 126A

  Máy bơm tăng áp Jetline Jet 126A

  Máy bơm nước Jetline Tháng Ba 13, 2013 2:58 chiều no comments

  Máy bơm tăng áp Jetline Jet 126A Máy bơm nước Jetline Jet 370 Máy bơm nước Jetline jet 371 Thoông số kỹ thuật của Máy bơm tăng áp Jetline Jet 126A Nguồn điện 220V/50Hz Công suất 125W Hút sâu Tối đa 9m Tổng cột áp Tối đa 30m Lưu lượng […]

   
 • Máy bơm nước Jetline Jet 370

  Máy bơm nước Jetline Jet 370

  Máy bơm nước Jetline Tháng Ba 13, 2013 2:51 chiều no comments

  Máy bơm nước Jetline Jet 370 Máy bơm nước Jetline jet 371 Máy bơm nước Jetline Jet 750 Thông số kỹ thuật của Máy bơm nước Jetline Jet 370 Nguồn điện 220V/50Hz Công suất 370W Hút sâu Tối đa 8m Tổng cột áp Tối đa 20m Lưu lượng Tối đa […]

   
 • Máy bơm nước Jetline jet 371

  Máy bơm nước Jetline jet 371

  Máy bơm nước Jetline Tháng Ba 13, 2013 2:49 chiều no comments

  Máy bơm nước Jetline jet 371 Máy bơm nước Jetline Jet 750 Máy bơm nước Jetline Jet 125BE Thông số kỹ thuật Máy bơm nước Jetline jet 371 Nguồn điện 220V/50Hz Công suất 370W Hút sâu Tối đa 8m Tổng cột áp Tối đa 20m Lưu lượng Tối đa 110l/phút […]

   
 • Máy bơm nước Jetline Jet 750

  Máy bơm nước Jetline Jet 750

  Máy bơm nước Jetline Tháng Ba 13, 2013 2:23 chiều no comments

  Máy bơm nước Jetline Jet 750 Máy bơm nước Jetline Jet 125BE Máy bơm nước Jetline Jet 150BE Thông số kỹ thuật Máy bơm nước Jetline Jet 750 Nguồn điện 220V/50Hz Công suất 750W Hút sâu Tối đa 8m Tổng cột áp Tối đa 20m Lưu lượng Tối đa 280l/phút […]

   
 • Máy bơm nước Jetline Jet 125BE

  Máy bơm nước Jetline Jet 125BE

  Máy bơm nước Jetline Tháng Ba 13, 2013 2:02 chiều no comments

  Máy bơm nước Jetline Jet 125BE Máy bơm nước Jetline Jet 150BE Máy bơm tăng áp Jetline Jet 125AE Thông số kỹ thuật của Máy bơm nước Jetline Jet 125BE Nguồn điện 220V/50Hz Công suất 125W Hút sâu Tối đa 9m Tổng cột áp Tối đa 35m Lưu lượng Tối […]

   
 • Máy bơm nước Jetline Jet 150BE

  Máy bơm nước Jetline Jet 150BE

  Máy bơm nước Jetline Tháng Ba 13, 2013 1:59 chiều no comments

  Máy bơm nước Jetline Jet 150BE Máy bơm tăng áp Jetline Jet 125AE Máy bơm tăng áp Jetline JET 150AE Thông số kỹ thuật của Máy bơm nước Jetline Jet 150BE Nguồn điện 220V/50Hz Công suất 150W Hút sâu Tối đa 9m Tổng cột áp Tối đa 35m Lưu lượng […]

   
 • Máy bơm tăng áp Jetline Jet 125AE

  Máy bơm tăng áp Jetline Jet 125AE

  Máy bơm nước Jetline Tháng Ba 13, 2013 1:52 chiều no comments

  Máy bơm tăng áp Jetline Jet 125AE Máy bơm tăng áp Jetline JET 150AE Máy bơm nước Jetline jet 125 Thông số kỹ thuật của Máy bơm tăng áp Jetline Jet 125AE Nguồn điện Máy bơm tăng áp Jetline Jet 125AE 220V/50Hz Công suất 150W Hút sâu Tối đa 9m […]

   
 • Máy bơm tăng áp Jetline JET 150AE

  Máy bơm tăng áp Jetline JET 150AE

  Máy bơm nước Jetline Tháng Ba 13, 2013 12:06 chiều no comments

  Máy bơm tăng áp Jetline JET 150AE Thông số kỹ thuật của Máy bơm tăng áp Jetline JET 150AE Máy bơm nước Jetline jet 125 Máy bơm nước Jetline Jet 375 Nguồn điện Máy bơm tăng áp Jetline JET 150AE 220V/50Hz Công suất 150W Hút sâu Tối đa 9m Tổng […]

   
 • Máy bơm nước Jetline jet 125

  Máy bơm nước Jetline jet 125

  Máy bơm nước Jetline Tháng Ba 13, 2013 12:00 chiều no comments

  Máy bơm nước Jetline jet 125 Máy bơm nước Jetline Jet 375 Máy bơm nước Jetline JET 251AE Máy bơm nước Jetline jet 125 Nguồn điện Máy bơm nước Jetline jet 125 220V/50Hz Công suất 125W Hút sâu Tối đa 9m Tổng cột áp Tối đa 30m Lưu lượng Tối […]

   
 • Máy bơm nước Jetline Jet 375

  Máy bơm nước Jetline Jet 375

  Máy bơm nước Jetline Tháng Ba 13, 2013 11:55 sáng no comments

  Máy bơm nước Jetline Jet 375 Máy bơm nước Jetline JET 251AE Máy bơm nước Jetline JET 251 Thông số kỹ thuật của Máy bơm nước Jetline Jet 375 Nguồn điện Máy bơm nước Jetline Jet 375 220V/50Hz Công suất 150W Hút sâu Tối đa 9m Tổng cột áp Tối […]

   
 • Máy bơm nước Jetline JET 251AE

  Máy bơm nước Jetline JET 251AE

  Máy bơm nước Jetline Tháng Ba 13, 2013 11:43 sáng no comments

  Máy bơm nước Jetline JET 251AE Máy bơm nước Jetline JET 251 Máy bơm nước Panasonic GP 129JXK Thông số kỹ thuật của Máy bơm nước Jetline JET 251AE Nguồn điện Máy bơm nước Jetline JET 251AE 220V/50Hz Công suất 250W Hút sâu Tối đa 9m Tổng cột áp Tối […]