http://kcp-nsk.ru/date/
http://BAOBOBAO.COM/date/
 

Máy bơm nước LuckyPro

 • Máy bơm nước LuckyPro CXZN

  Máy bơm nước LuckyPro CXZN

  Máy bơm nước LuckyPro Tháng Năm 13, 2013 5:31 chiều no comments

  Máy bơm nước LuckyPro CXZN Máy bơm nước LuckyPro NXL Máy bơm nước LuckyPro VP Đặc điểm cấu tạo của máy bơm nước LuckyPro CXZN Động cơ một pha tự động bảo vệ quá tải nhiệt Ba mức độ điều khiển Cơ thể bơm bằng sắt đúc Cánh quạt: nhựa […]

   
 • Máy bơm nước LuckyPro NXL

  Máy bơm nước LuckyPro NXL

  Máy bơm nước LuckyPro Tháng Năm 13, 2013 5:14 chiều no comments

  Máy bơm nước LuckyPro NXL Máy bơm nước LuckyPro VP Máy bơm nước LuckyPro MBO40 Giới hạn hoạt động của máy bơm nước LuckyPro NXL Nhiệt độ chất lỏng: -10 ℃ ~ 110 ℃ Nhiệt độ môi trường tối đa 40 ℃ Áp lực làm việc tối đa : 1MPa […]

   
 • Máy bơm nước LuckyPro VP

  Máy bơm nước LuckyPro VP

  Máy bơm nước LuckyPro Tháng Năm 13, 2013 5:02 chiều no comments

  Máy bơm nước LuckyPro VP Máy bơm nước LuckyPro MBO40 Máy bơm nước LuckyPro MBO25 Đặc điểm cấu tạo của máy bơm nước LuckyPro VP Động cơ một pha tự động bảo vệ quá tải nhiệt Cánh quat: đồng hoặc sắt tùy theo từng phiên bản Trục thép #45 hoặc […]

   
 • Máy bơm nước LuckyPro MBO40

  Máy bơm nước LuckyPro MBO40

  Máy bơm nước LuckyPro Tháng Năm 13, 2013 4:44 chiều no comments

  Máy bơm nước LuckyPro MBO40 Máy bơm nước LuckyPro MBO25 Máy bơm nước LuckyPro MBO25-32-40-40H Đặc điểm cấu tạo của máy bơm nước LuckyPro MBO40 Động cơ một pha bảo vệ quá tải nhiệt Cánh quạt bằng thép không gỉ (AISI420 cho MBO40-230) Mức độ bảo vệ IP44 Trục thép không gỉ […]

   
 • Máy bơm nước LuckyPro MBO25

  Máy bơm nước LuckyPro MBO25

  Máy bơm nước LuckyPro Tháng Năm 13, 2013 4:28 chiều no comments

  Máy bơm nước LuckyPro MBO25 Máy bơm nước LuckyPro MBO25-32-40-40H Máy bơm nước LuckyPro MBO70-15 Giới hạn hoạt động của máy bơm nước LuckyPro MBO25 Nhiệt độ chất lỏng: 2 ℃ ~ 110 ℃ Nhiệt độ môi trường tối đa 40 ℃ Áp lực làm việc tối đa : 1MPa […]

   
 • Máy bơm nước LuckyPro MBO25-32-40-40H

  Máy bơm nước LuckyPro MBO25-32-40-40H

  Máy bơm nước LuckyPro Tháng Năm 13, 2013 4:16 chiều no comments

  Máy bơm nước LuckyPro MBO25-32-40-40H Mô tả cấu tạo của máy bơm nước LuckyPro MBO25-32-40-40H Động cơ một pha tự động bảo vệ quá tải nhiệt Lớp cách điện :B hoặc H Chuyển đổi dòng tự động Con dấu cơ khí: SiC hoặc thép không gỉ Cơ thể bơm bằng […]

   
 • Máy bơm nước LuckyPro MBO70-15

  Máy bơm nước LuckyPro MBO70-15

  Máy bơm nước LuckyPro Tháng Năm 13, 2013 4:06 chiều no comments

  Máy bơm nước LuckyPro MBO70-15 Đặc điểm cấu tạo của máy bơm nước LuckyPro MBO70-15 Động cơ một pha tự động bảo vệ quá tải nhiệt Cơ thể bơm bằng sắt đúc Trục thép không gỉ AISI402 Cánh quạt: nhựa gia cố Lớp cách điện :B hoặc H Chuyển đổi dòng […]

   
 • Máy bơm nước LuckyPro PL8-8

  Máy bơm nước LuckyPro PL8-8

  Máy bơm nước LuckyPro Tháng Năm 13, 2013 3:49 chiều no comments

  Máy bơm nước LuckyPro PL8-8 Máy bơm nước LuckyPro PL5-12 Máy bơm nước LuckyPro PL5-8 Mô tả cấu tạo của máy bơm nước LuckyPro PL8-8 Động cơ một pha tự động bảo vệ quá tải nhiệt Cơ thể bơm bằng sắt đúc Trục thép không gỉ AISI304 Cánh quạt: nhựa […]

   
 • Máy bơm nước LuckyPro PL5-12

  Máy bơm nước LuckyPro PL5-12

  Máy bơm nước LuckyPro Tháng Năm 13, 2013 3:40 chiều no comments

   Máy bơm nước LuckyPro PL5-12 Máy bơm nước LuckyPro PL5-8 Máy bơm nước LuckyPro PL5-5 Mô tả cấu tạo của  máy bơm nước LuckyPro PL5-12 Động cơ một pha tự động bảo vệ quá tải nhiệt Cơ thể bơm bằng sắt đúc Trục thép không gỉ AISI304 Cánh quạt: nhựa gia […]

   
 • Máy bơm nước LuckyPro PL5-8

  Máy bơm nước LuckyPro PL5-8

  Máy bơm nước LuckyPro Tháng Năm 13, 2013 3:29 chiều no comments

  Máy bơm nước LuckyPro PL5-8 Mô tả cấu tạo của máy bơm nước LuckyPro PL5-8 Động cơ một pha tự động bảo vệ quá tải nhiệt Cơ thể bơm bằng sắt đúc Trục thép không gỉ AISI304 Cánh quạt: nhựa gia cố Lớp cách điện :F hoặc H Mang: than […]

   
 • Máy bơm nước LuckyPro PL5-5

  Máy bơm nước LuckyPro PL5-5

  Máy bơm nước LuckyPro Tháng Năm 13, 2013 3:08 chiều no comments

  Máy bơm nước LuckyPro PL5-5 Máy bơm nước LuckyPro PL1-25-10 Máy bơm nước LuckyPro PL40-5S Mô tả cấu tạo của máy bơm nước LuckyPro PL5-5 Động cơ một pha tự động bảo vệ quá tải nhiệt Cơ thể bơm bằng sắt đúc Trục thép không gỉ AISI304 Cánh quạt: nhựa […]

   
 • Máy bơm nước LuckyPro PL1-25-10

  Máy bơm nước LuckyPro PL1-25-10

  Máy bơm nước LuckyPro Tháng Năm 13, 2013 2:53 chiều no comments

  Máy bơm nước LuckyPro PL1-25-10 Máy bơm nước LuckyPro PL40-5S Máy bơm nước LuckyPro PL25-8S Đặc điểm cấu tạo của máy bơm nước LuckyPro PL1-25-10 Động cơ một pha tự động bảo vệ quá tải nhiệt Cơ thể bơm bằng sắt đúc Trục thép không gỉ AISI304 Cánh quạt: nhựa […]